Kvävetillförsel till rörsvingel insåningsåret

Två försök visade tendens till merskörd vid uppdelning av kvävetillförseln på hösten i rörsvingel insåningsåret. 30 kg/ha N direkt efter skörd av skyddsgrödan + 30 kg/ha N i början av oktober gav bäst skörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down