La Niña torterar sojabönor i Sydamerika

Torka i Sydamerika drabbar sojabönorna. Det kan sätta fart på priset för att locka till sig arealer i USA. Sådant spiller över på rapspriset som kan stiga i vår. Som en glad nyhet dimper veckans
utgåva av Oil World ner och förkunnar att höjt rapspris är att vänta under våren. Det är dock inga stora höjningar det talas om, men det faktum att prisbilden står sig, i en osäker världskonjunktur, är i sig glädjande.
chevron-down