Lagd tröskel ligger

Arbetet med att verifiera bekämpningströsklarna för rapsbagge
i höst- och vårraps pågår sedan några år tillbaka. Undersökningarna visar att trösklarna ligger rätt. Följer man dem så slipper man bekämpning i höstoljeväxter och säkrar en god skörd i de känsliga våroljeväxterna.
chevron-down