Lägre totalgiva till välfylld höstraps

När kvävegivan ökades på hösten minskade kvävebehovet på våren. Det visar första årets resultat i en ny försöksserie. Ligger försöksresultaten i linje också de kommande åren kommer den totala kvävegivan i höstraps att kunna sänkas.
chevron-down