Lämna spillfröet på ytan

Grobarheten minskar kraftigt i spillfrö efter ett par månader på markytan
innan jordbearbetningen sätts in. Det gäller både kulturgräs och gräsogräs.
Rätt är att vänta och fel är att skynda sig ut med en djup och tidig bearbetning
om man vill minska risken för uppslag i nästa gröda.
chevron-down