Långa skärbord ökar vinsten

Två års undersökningar visar att med 50 cm extra långa skärbord minskas spillet med åtminstone 100 kilo höstrapsfrö per hektar. Med fröet i trösktanken i stället för bakom tröskan ökar intäkten med drygt 400 kr per hektar med dagens rapspris.
chevron-down