Långliggande regionala försök med kalk. 2003.

Timotejfrö och vårraps är två av många grödor ingående i försöksserien. Serie: R3-1050. (Endast fältkort.)
chevron-down