Lars-Håkan laddar rapsen med en säker soppa

Biogödsel är lika säker i sin växtnäringseffekt som NPK till höstraps. Det vet Lars- Håkan Jonsson utanför Örebro som bedömer
att biogödseln är bättre än svin flytgödsel. Det organiska kvävet är bonus för höstrapsens hösttillväxt.
chevron-down