Låt inte ogräsen påverka höstrapsen

Det är viktigt att ogräsen inte konkurrerar med höstrapsen på hösten. Tidig bekämpning är viktig ur effektsynpunkt, men beroende på etableringsteknik och förekomst finns det flera bra alternativ att tillgå.
chevron-down