Lettland – kontrasternas land

Ett fröodlande och framtidstroende familjejordbruk och ett storjordbruk under danskt befäl. Det var vad SSFO mötte på studieresa
i ett kontrastrikt Lettland.
chevron-down