Leverans av oljeväxter kräver nya tag

Antalet mottagningsplatser för oljeväxter minskar inför årets skörd. Kontrollera vad som gäller för din gröda och din handelspartner. Kanske behövs nya lösningar, till exempel flakväxlare, för att rationellt hantera de känsliga oljeväxtfröna.
chevron-down