Ligg lågt och minska viltskadorna

Sortval och tillväxtreglering möjliggör höstrapsgrödor med låg tillväxtpunkt. Det minskar risken för viltskador vilket en enkel fältstudie den gångna vintern visade.

chevron-down