Likartade utmaningar för europeisk fröodling

Sverige är ett av 8 nätverkande länder i European Seed Growers´ Group (ESGG). Senaste träffen i oktober 2021 visade tydligt att vi står inför samma utmaningar med kollegorna ute i Europa. Det handlar bland annat om EUs Green Deal och dess konsekvenser, problem med ogräs och insekter som gör att arealerna och ekonomin varierar.

chevron-down