Lin 2016 – lönsamt och stabilt

Linskörden 2015 blev bra och därmed steg lönsamheten i odlingen. Inför 2016 är förutsättningarna desamma med ett stabilt linpris. I fältförsök testades 2015 några odlaridéer, men svaren blev desamma som tidigare år – lin är en stabil gröda utan tvära kast i odlingsteknik.
chevron-down