Lin lyfte 2014

Linodlingen vände arealmässigt försiktigt uppåt under 2014 – ett år då Kemikalieinspektionen nästan lyckades stoppa produktionen av utsäde till odlingen. Prisbilden är fortsatt stabil och lönsamheten 2015 finns förutsättningar för genom att lin är en modest gröda utan krav på höga insatser.
chevron-down