Linoljan flödar på Bostället

Odling, utveckling, förädling och entreprenörskap präglar verksamheten på Höjs Boställe. Linet står i fokus. Men det är även nya grödor och verksamheter på gång - uppfångade i stora världen, men
lokalproducerade på gården utanför Lund.
chevron-down