Linsidan

Fortsatt höga linpriser gör linodlingen synnerligen intressant i år. Alternaria är vanligt förekommande på lin. Analysera därför alltid eget utsäde före sådd.
chevron-down