Livet efter Kerb

Gräsogräs har under lång tid effektivt bekämpats med Kerb Flo 400 i framför allt raps, men även i klöverfrö. Möjligheten att använda detta verktyg försvann över en natt i våras. Nya strategier behöver implementeras.

chevron-down