Lönsam Fröodling ska stärka odlingsekonomin

För att stärka lönsamheten i dem svenska fröodlingen startar SFO det nya vallfröprojektet Lönsam Fröodling.

chevron-down