Lovande resultat för integrerad ogräsbekämpning i raps

Försök i vårraps visar att man med framgång kan kombinera mekanisk och kemisk ogräsbekämpning. Trots en minskning av herbicidmängden med 2/3 bibehölls ogräseffekt och skördenivå. Det visar ett samarbetsprojekt mellan forskare och rådgivare från SLU, JTI och Hushållningssällskapen, finansierat av bland annat Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning.
chevron-down