Luckrativ vårbehandling

Att radhacka höstrapsen på våren har både effekt på ogräsen och ger grödan en kvävekick.
chevron-down