Ludet ängsstinkflyKännetecken

Den fullbildade insekten är ca 5 mm lång och grå-gulbrun
till färgen. Den har relativt långa ben och rör sig snabbt.
Insekten suger i tillväxtpunkten som förstörs och plantan
blir deformerad. Vid tidiga angrepp i hjärtbladstadiet, vanligast i
våroljeväxter, dödas huvudskottet. I regel bildas då
två nya sidoskott som senare utvecklas så att plantan får
ett u-format utseende. Angripna plantor blommar senare än friska.


(Information från Växtskyddscentralerna)


chevron-down