Lyckad premiär med skördedemo i vallfrö

Två välbesökta skördedemonstrationer genomfördes under sommaren. Ytterligare en är på gång under denna tidnings pressläggning. Demonstrationerna visade tydligt att strängläggning är huvudalternativet vid skörd av rajsvingel och ängsgröe. Spillet var 5–6 gånger mindre vid tröskning av stränglagd ängsgröe jämfört med direkttröskad!
chevron-down