Målet är 3 ton vårraps

Vårraps 3000 är ett projekt med målet att höja vårrapsskördarna till 3 ton per hektar. Det genomförs under 2014–2016 med beräknad slutredovisning under 2017. Projektet satsar på att förbättra etablering, kvävegödsling och skörd.
chevron-down