Många bäckar små hejdar lopporna

Det finns ingen enkel universallösning på jordloppeproblemen i våroljeväxter. Men omsorgsfullhet i etablering och skötsel av grödan minskar risken för skador betydligt.
chevron-down