Många dörrar står öppna vid höstrapsetableringen

I medeltal blev etableringen bäst efter plöjning, men skördeskillnaderna mellan olika metoder var små i etableringsförsöken i höstraps 2007–2010. Tidsfaktorn och minskade kostnader talar sammantaget för etablering utan plöjning. Men plöjningens bättre bekämpning av spillsäd, ogräs och sniglar kan göra det motiverat att plöja, speciellt på lättare jord. Många dörrar står med andra ord öppna.
chevron-down