Många vinterdagar för Reglone

Ogräsbekämpning i rödklöver är en knepig historia. Sprutning med Reglone när klövern är i vila under senhöst/vinter är ett bra alternativ, men åtgärden kräver stor påpasslighet. Försök i Vallfrö 10 000 visar att bekämpningsfönstret är stort men säkrast är att satsa på en bra sprutdag från mitten av november till mitten av februari.
chevron-down