Marknaden

Skördenivåerna ser lovande ut i hela EU, men det leder till fallande priser.
chevron-down