Marknaden

Rapsproduktionen minskar i många länder
utanför EU och detta talar för fortsatt höga rapspriser.
chevron-down