Maskin och näsa testar svensk rapsolja

Svensk rapsolja har potential att bli en ännu mer exklusiv produkt. För att nå dit behöver vi få bättre koll på egenskaperna för smak och lukt och i förlängningen hitta vägar för att uppnå den kvalitet som konsumenterna förväntar sig. Det pågående projektet ”Förbättrad svensk rapsolja” finansierat av Jordbruksverket arbetar för detta mål.

chevron-down