Mästarnas mästare

För att lyckas som fröodlare krävs det ett mycket gott handlag med grödan. Är frögrödan vitklöver måste bågen spännas lite extra och är det tillika ekologisk odling, ja då gäller det att ligga på topp i alla avseenden. Och på toppen av detta finns danske Ole Colberg
Jensen på Bornholm som lyckats med konststycket att nå nästan 1000 kilo ekologiskt vitklöverfrö per hektar – på 24 hektar.
chevron-down