Mateno Duo jagar råttsvansen

Mateno Duo har effekt på råttsvingel och är selektivt på rödsvingel visar 3 års försök i SFOs regi. Någon negativ grödpåverkan av Mateno Duo i rödsvingel kan inte påvisas. Produkten är möjlig att använda vid UPMA.

chevron-down