Mateno Duo tar råttsvingelfajten

Råttsvingel är ett problemogräs i gräsfröodlingen, speciellt i rödsvingel. Nu öppnas genom Mateno Duo möjligheten att bekämpa råttsvingeln kemiskt i växtföljden och även i frövallen.

chevron-down