Maxa effekten med funktionell teknik

Svamp- och insektsbekämpning kräver ofta god avsättning av preparaten i frodiga rapsbestånd. Det är ingen enkel ekvation att lösa, men högre vattenmängder och effektivare munstycken är ofta kostnadseffektiva lösningar för att öka verkningsgraden på växtskyddsinsatserna i raps.
chevron-down