Med fokus på säkrare torkanläggning

Med ganska enkla förebyggande åtgärder kan
risken för brand i torken minskas. Genom att
före ny- eller ombyggnad av torken kontakta
försäkringsbolaget kan man få goda råd.
chevron-down