Med fokus på vallfröskörden

Vid årets skånska vallfrödag låg tyngdpunkten för informationen detta året på skörden av vallfrö. En tröskdemonstration i Danmark refererades av danska kollegor.
chevron-down