Med rapsen i blodet

Med en bred karriär inom lantbrukssektorn i bagaget tar Anneli Kihlstrand sig nu an VD-uppdraget för Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlare. Erfarenheter av marknadsföring, internationell handel, växtodlingsrådgivning, mark och växtförädling är till stor nytta. Tillsammans med drivet att jobba med människor skapar det bästa tänkbara förutsättningar att föra odlingen och organisationen framåt.
chevron-down