Med sensormätning och flygbilder höjer vi precisionen och förståelsen av fältförsöksresultaten

Syftet med projektet är att jämföra olika tekniker i fältförsöksarbetet för att öka förståelsen av
försöksresultaten i oljeväxter

chevron-down