Med torken i centrum

Torkning av vallfrö stod på dagordningen när den västsvenska odlareföreningen hade temadag i juni.
chevron-down