Med vilken intensitet ska man odla vårraps?

Henrik Andersson, HS i Halland
ger oss en delrapport från ett tre-
årigt projekt
chevron-down