Mekanisk bekämpning vid insådd av engelskt rajgräs

Två försök viste att vid liten eller måttlig förekomst av ettårigt fröogräs bör man inte genomföra mekanisk bekämpning i engelskt rajgräs insåningsåret. Försöken viste också tydligt att engelskt rajgräs bör etableras samtidig med skyddsgrödan om vårstråsäd används som skyddsgröda.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down