Mekanisk bekämpning vid insådd av rödsvingel

Två försök viste att vid liten eller måttlig förekomst av ettårigt fröogräs bör man inte genomföra mekanisk bekämpning i rödsvingel insåningsåret. Försöken viste också tydligt att rödsvingel bör etableras samtidig med skyddsgrödan (eller direkt efter) om vårstråsäd används som skyddsgröda.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down