Mellansverige lyfter fram våroljeväxterna

Med ett linår i vardande och förnyat fokus på vårraps samlades forskning, försök och praktik för en våroljeväxtdag i Uppsala i januari. Etablering är det viktigaste momentet för att lyckas med odlingarna. Det gäller att kombinera kunskap med känsla för att lyckas.
chevron-down