Mer än en mästartävling

Rapsmästartävlingen drar till sig ett mycket stort intresse hos lantbrukare och oljeväxtbranschen. Fältdagen i höstas besöktes av cirka 160 personer och den 27 april är det dags för ännu en chans att studera olika strategier att odla höstraps. Entusiastisk tävlingsvärd är familjen Krokstorp som ser till att alla känner sig välkomna. Samtidigt ser de med tävlingen en unik chans att ta till sig det allra bästa av den samlade odlingskunskapen i europeisk höstrapsodling.
chevron-down