Mer ERFA 2015

Succén med att kunskapsutbyte i ERFA-grupper fortsätter. Mälar-Hjälmarområdet satsar hårt i år på att samla fröodlarna i denna givande och informella verksamhet. Anmäl dig på SFOs hemsida www.svenskraps.se
chevron-down