Mer lika än man skulle kunna tro

Frö- och oljeväxtodling är odlingar som ofta kräver lokal anpassning till klimat och lokala odlingsförutsättningar. Ulrik Helgstrand har nu tre års jämförande erfarenheter av dessa odlingsgrenar i Sörmland och Skåne. Det fi nns stora likheter men också viktiga skillnader att ta i beaktande för att optimera grödorna.
chevron-down