Mer N på hösten och mindre på våren

Höstraps ska laddas med N på hösten. Det visar 15 skördade försök 2008–2010 som slår fast att odlingsnettot blir bättre om kväve omfördelas från vår till höst. Försöken demonstrerar också att höst-
N utnyttjas väl, inte äventyrar övervintringen men inte kan rädda en sent sådd höstraps.
chevron-down