Mer RME kräver tydlig klimatnytta

Nästa år förväntas inblandningen av RME i diesel kunna höjas från 5 till 7 procent. Det kommer att innebära ökad efterfrågan på raps, motsvarande drygt 40 000 ha. Men den stora utmaningen blir att legalt kunna bevisa klimatnyttan med biodrivmedel på ett adekvat sätt.
chevron-down