Mest fett blir nr ett

Kvävegödslingen i tävlingen Rapsmästaren drog igång de första dagarna i mars. Raps svarar bra på kväve, men mest blir inte bäst eftersom oljehalten sjunker när N-gödslingen ökar. Tajmingen är avgörande och högst råfettskörd vinner tävlingen, så bättre är att gödsla smart än mycket.
chevron-down