Miljövänligt bränsle ett naturligt val

Filborna återvinningsanläggning i Helsingborg är en
storkonsument av RME. Förbrukningen ligger kring
700 000 liter per år.
chevron-down